Alcar > Oferta > Monitoring Systemów GPS

Monitoring Systemów GPS

GPS – Globalny system lokalizacyjny

 

GPS ang. Global Positioning System, NAVSTAR-GPS, globalny system nawigacyjny, system radionawigacyjny o zasięgu światowym wykorzystujący sztuczne satelity; pozwala wyznaczyć współrzędne geograficzne i wysokość n.p.m. dowolnego obiektu wyposażonego w odpowiednie urządzenie odbiorcze.

Lokalizator GPS, zawierający m.in. b. precyzyjny zegar oraz komputer, oblicza odległości od 3 satelitów, o znanym w każdej chwili położeniu, na podstawie pomiaru czasu dojścia charakterystycznego dla każdego satelity sygnału, a następnie znajduje punkt przecięcia się 3 sfer zatoczonych z punktów położenia satelitów promieniami równymi odpowiednim odległościom (rozwiązanie układu 3 równań dających 3-wymiarowe współrzędne położenia obiektu); odbiór sygnału z czwartego satelity zwiększa dokładność pomiaru i umożliwia wyznaczenie prędkości obiektu lub czasu.

Satelity (docelowo w liczbie 21 plus 3 zapasowe) są umieszczane równomiernie na wysokości ok. 20 200 km na 6 kołowych orbitach nachylonych w stosunku do równika pod kątem 55°, tak że z każdego punktu na powierzchni Ziemi można w każdej chwili obserwować co najmniej 5 satelitów. Kierowaniem, obsługą i kontrolą całego systemu zajmuje się główna stacja naziemna w Falcon (Colorado Springs, USA) wspomagana przez 4 stacje pomocnicze zlokalizowane na wyspach w pobliżu równika (Hawaje, Kwajalein, Diego Garcia i W. Wniebowstąpienia). W stacji głównej analizuje się sygnały satelitów i na tej podstawie tworzy tzw. depesze nawigacyjne, przekazywane poprzez satelity użytkownikom, zawierające skorygowane dane, poprawki do obliczeń, dokładny czas itp.

GPS był tworzony w USA od 1973 początkowo w celach militarnych, obecnie służy również użytkownikom cywilnym. W systemie stosuje się 2 kody – precyzyjny (P), zastrzeżony gł. dla wojska, dający dokładność wyznaczenia pozycji do 16 m, prędkości do 0,2 m/s, i standardowy (C/A), dający dokładność do 100 m; przy pomiarach geodezyjnych (z 2 lub więcej stacji naraz) osiąga się dokładność rzędu kilku cm. Oprócz zastosowania w nawigacji lotniczej, morskiej i lądowej, GPS stosowane są w geodezji oraz w ciągle rozwijającej się nawigacji samochodowej, a nawet w turystyce (odbiorniki GPS w wersji kieszonkowej.

Nasza oferta skierowana jest głównie  do dwóch grup klientów:
firmy, które systemy GPS wykorzystują jako narzędzie do nadzoru ruchu obiektów mobilnych  ( logistyka )

osoby prywatne, którym monitoring GPS służyłby jako zabezpieczenie antykradzieżowe pojazdu ( ochrona )

OCHRONA
Monitoring GPS, który służyć ma ochronie antykradzieżowej, wszelkie sygnały otrzymane z pojazdu przekazuje bezpośrednio do Alarmowego Centrum Monitoringu Pojazdów, gdzie następnie podejmowane są działania interwencyjne, określone przez użytkownika pojazdu w odpowiednich procedurach.

LOGISTYKA

System GPS umożliwia monitoring pojazdów w czasie rzeczywistym on-line, a także odczyt i szczegółową analizę zmiennych takich jak trasa i czas pracy.Abonament zapewnia korzystanie z oprogramowania , które na bieżąco uzyskuje informację na temat pozycji każdego z pojazdów oraz pobiera dane z pamięci urządzenia gps zamontowanego w samochodzie.

Dzięki posiadaniu systemu GPS otrzymujesz

Kontrolę bieżących przebiegów

Redukcję kosztów utrzymania i wydajności pojazdów.

Analizę  parametrów eksploatacyjnych

Raportowanie

Ochronę przed upustem paliwa.